Nhà văn Nguyên Ngọc " Con hổ của rừng Tây Nguyên "