Bảo vệ quyền con người


MÔI TRƯỜNG LÀ VẤN ĐỀ CỦA QUYỀN CON NGƯỜI

Hai khái niệm tưởng chừng như riêng biệt nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với nhau. Nguyên tắc số 1 trong Tuyên bố Stockholm năm 1972 đã thiết lập nền tảng mối quan hệ giữa quyền con người với bảo vệ môi trường như sau:

“Con người có các quyền cơ bản về tự do, bình đẳng và được hưởng đầy đủ các điều kiện sống trong môi trường chất lượng cho phép cuộc sống có phẩm giá và hạnh phúc mà con người có trách nhiệm trong bảo vệ và cải thiện cho các thế hệ hôm nay và mai sau.”

Sự gắn kết giữa môi trường và quyền con người được thể hiện khá rõ đối với việc bảo đảm thực hiện các quyền như: quyền được sống; quyền tự do biểu đạt, tự do hội họp, sự toàn vẹn thân thể của mỗi cá nhân, của đời sống mỗi gia đình; quyền đối với sức khỏe, thịnh vượng và phát triển của mỗi cá nhân, cũng như nhóm và cộng đồng xã hội, quyền đòi nợ sinh thái… Tất cả điều này đều phụ thuộc vào môi trường sống, môi trường tự nhiên xung quanh con người.

Bảo vệ quyền con người trước hết là trách nhiệm của nhà nước, song cũng là quyền và trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân. Do đó Greentrees đã và đang nỗ lực thúc đẩy quyền con người thông qua nhiều biện pháp, từ phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức đến theo dõi, giám sát, khiếu nại, tố cáo những hành vi vi phạm nhân quyền. Huy động sức mạnh của công chúng và truyền thông mạng xã hội để lên tiếng đòi công lý cho những nhà hoạt động bảo vệ môi trường nói riêng và những người bị tước đoạt quyền được sống trong môi trường trong lành cũng như quyền con người nói chung.
Chia sẻ lên mạng xã hội: