Giám sát & Chất vấn chính sách

Quyền được sống trong môi trường trong lành ở Việt Nam vẫn chưa được đảm bảo, điều đó xuất phát từ việc Nhà nước chưa thực sự phát huy tốt vai trò của mình, còn có những yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về môi trường. Hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường còn nhiều bất cập, còn chồng chéo, thiếu thống nhất từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế... trong việc bảo vệ môi trường.

Căn cứ vào các “quyền thủ tục” trong bản tuyên ngôn về nguyên tắc và các quyền con người của liên hiệp quốc.

Căn cứ vào điều 28 của Hiến pháp nước CHXHCNVN về quyền tham gia quản lý nhà nước, xã hội của công dân.

Chúng tôi yêu cầu Chính phủ và các bộ ban nghành liên quan quyền được tiếp cận thông tin, tham gia vào việc ban hành các chính sách, quyết định về môi trường và tiếp cận tư pháp liên quan đến môi trường. Góp phần hạn chế quyền lực quan liêu của những người ban hành chính sách, bảo đảm sự cân bằng giữa lợi ích bảo vệ môi trường – phát triển bền vững với nhu cầu tăng trưởng kinh tế, xây dựng chính sách tốt về môi trường.


Chia sẻ lên mạng xã hội: