Giá trị cốt lõi


Greentrees luôn hoạt động dựa trên những nguyên tắc, nguyên lý nền tảng và bền vững của tổ chức. Đó chính là những giá trị cốt lõi giúp chúng tôi vượt qua nhiều trở ngại, thách thức trong cuộc đấu tranh bảo vệ môi trường. • Độc lập:Chúng tôi là một tổ chức độc lập không phụ thuộc vào chính phủ hoặc bất cứ một tổ chức chức doanh nghiệp nào. Các dự án của chúng tôi đều hướng tới sự phát triển bền vững và sự cân bằng của con người trong xã hội.
 • Dấn thân:

  Chúng tôi luôn đối diện trực tiếp các vấn đề xã hội, không né tránh. Sẵn sàng chấp nhận rủi ro để được lên tiếng yêu cầu những quyền lợi chính đáng của con người. Chúng tôi có khả năng gây áp lực đối với chính quyền bằng cách huy động sức mạnh của cộng đồng, cùng tuần hành phản đối những sai phạm của họ trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

 • Tinh thần đồng đội:

  Chúng tôi mỗi người một ngành nghề nhưng đều có nền tảng tri thức tốt, tư duy nhanh nhạy, thấm nhuần những giá trị dân chủ của nhân loại và phương thức làm việc nhóm chuyên nghiệp của các nước phát triển. Các cá nhân đều hiểu và tin rằng việc tư duy, lập kế hoạch, quyết định và hành động sẽ được thực hiện tốt hơn khi tất cả cùng hợp tác. Không một ai có thể giỏi bằng tất cả hợp lại.
 • Nhiệt huyết và sáng tạo:

  Chúng tôi là những người trẻ đam mê cống hiến cho những hoạt động xã hội. Các thành viên tích cực chủ yếu là các bạn sinh viên đang đi học hoặc mới ra trường đầy hoài bão và khát vọng có thể góp phần tạo nên một xã hội tốt đẹp hơn. Sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn thử thách bằng việc khai phá những con đường mới, những trải nghiệm mới chứ không bao giờ đi theo lối mòn.
 • Tính cam kết:

  Chúng tôi có cam kết mạnh mẽ với những sứ mệnh mà tổ chức đặt ra, nhờ sự cam kết đó mà chúng tôi liên tục thay đổi để phù hợp với đòi hỏi mà thực tế yêu cầu.

Chia sẻ lên mạng xã hội: