Cơ cấu tổ chức


Greentrees bao gồm ba nhóm thành viên:

- Nhóm nòng cốt: 20 người

- Nhóm tình nguyện: 100 người

- Nhóm ủng hộ trên mạng : 10.000 ngườiSơ đồ tổ chức


Chia sẻ lên mạng xã hội: