Giới thiệu chung


Green Trees là một tổ chức xã hội dân sự ở Việt Nam, phi lợi nhuận và độc lập với nhà nước, chuyên hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tiền thân của Green Trees là nhóm có tên Vì Một Hà Nội Xanh trên Facebook, thành lập ngày 30/03/2015 trong phong trào bảo vệ cây xanh ở Hà Nội khỏi bị chặt phá hàng loạt trong Đề án “Di dời và thay thế 6700 cây xanh” của chính quyền thành phố Hà Nội.

Mặc dù sứ mệnh của Green Trees là bảo vệ môi trường, nhưng trong quá trình hoạt động, nhóm nhận thấy quyền của người dân Việt Nam được sống trong môi trường trong sạch gắn rất chặt với các quyền căn bản khác như: quyền tự do biểu đạt, quyền tụ tập ôn hòa, quyền tham gia chính trị, tham gia quản lý nhà nước; cũng như gắn với các nghĩa vụ của nhà nước: minh bạch và có trách nhiệm giải trình.

Do đó, bên cạnh bảo vệ môi trường, Green Trees còn nỗ lực thúc đẩy sự minh bạch và trách nhiệm giải trình của nhà nước, và nhóm làm điều này thông qua việc thực thi các quyền con người căn bản. Từ khi ra đời, nhóm đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình ôn hòa, kêu gọi bảo vệ môi trường và đòi minh bạch. Đồng thời, Green Trees còn tiến hành một cuộc đấu tranh pháp lý bền bỉ, yêu cầu xử lý nghiêm các cá nhân và cơ quan nhà nước vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường.


Chia sẻ lên mạng xã hội: