4:11 SA - Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2016

Đề nghị Quốc hội bãi nhiệm Chính phủ yếu kém



Chiều ngày Chủ nhật 29.5.2016 vừa qua, anh Nguyễn Anh Tuấn (dược sỹ) và anh Đặng Vũ Lượng (chuyên gia IT), là thành viên của nhóm Greentrees đã tới khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để thể hiện quan điểm, thái độ của hai anh trong vấn đề cá chết ở ven biển bốn tỉnh miền Trung.đưa ra khẩu hiệu “Đề nghị Quốc hội bãi nhiệm Chính phủ chậm trễ, yếu kém trong xử lý thảm hoạ biển miền Trung”


Chia sẻ lên mạng xã hội: