4:06 CH - Thứ Năm, 26 tháng 1, 2017

Công bố các hình thức xử lý cán bộ liên quan đến thảm họa Formosa


Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) vừa công bố các hình thức xử lý cán bộ liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (gọi tắt là Công ty Formosa Hà Tĩnh), gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng, làm cá chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên-Huế) đầu tháng 4-2016.

Cụ thể, thực hiện quy định của Đảng và Nhà nước về thi hành kỷ luật đảng,

1. Kỷ luật hành chính đối với đảng viên, công chức

2. Ban Thường vụ Đảng ủy bộ TN-MT đã thi hành kỷ luật Đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường nhiệm kỳ 2015-2020 đối với 1 Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Môi trường.

Đồng thời, bộ TN-MT cũng đã thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với Phó Tổng Cục trưởng này.

3. Kỷ luật 2 Trưởng phòng, 1 Phó Trưởng phòng thuộc Tổng cục Môi trường bằng hình thức khiển trách và cảnh cáo, đồng thời bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc.

Tuy nhiên, danh tính của các cán bộ bị kỷ luật không được nêu rõ.

“Bộ TN-MT cũng đã và đang nghiêm túc tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và thực hiện nhiều biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế khuyết điểm và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý bảo vệ môi trường trong thời gian tới”
Chia sẻ lên mạng xã hội: