9:00 SA - Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2019

Nghị Viện Châu Âu gửi thư tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho nhà hoạt động Hoàng Đức BìnhNgày 1/2/2019, Nghị Viện Châu Âu đã gửi một bức thư tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với nội dung yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho anh Hoàng Đức Bình - là một nhà hoạt động bảo vệ môi trường.

Dưới đây, Green Trees xin dịch nguyên văn văn bản của lá thư:

Chủ tịch nước đáng kính
Ông. Nguyễn Phú Trọng
Dinh Tổng Thống
Số 2 Hùng Vương, Ngoc Ho
Ba Dinh, Hanoi 118708
Fax : +844 437 335 256
Email : [email protected]


                                                                                                   Brussels, ngày 1 tháng 2 năm 2019

Thưa ông, 

Là thành viên của Nghị viện Châu Âu, chúng tôi viết thư để bày tỏ mối quan tâm sâu sắc của chúng tôi đối với tình hình của nhà hoạt động bảo vệ môi trường và quyền lao động Hoàng Đức Bình và tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của anh trong nhà tù.

Hoàng Đức Bình, ngoài việc viết blog về thảm họa môi trường do Công ty thép Đài Loan Formosa Hà Tĩnh gây ra dọc bờ biển miền Trung Việt Nam vào tháng 4 năm 2016, anh cũng đã hợp tác chặt chẽ với cộng đồng Công giáo ở miền trung Việt Nam để hỗ trợ nạn nhân nhận bồi thường thiệt hại. Anh cũng là Phó chủ tịch của Phong trào Lao động Việt Nam độc lập. 

Hoàng Đức Bình đã bị bắt vào tháng 5 năm 2017 và sau đó bị xét xử và kết án vào tháng 2 năm 2018 với 14 năm tù, theo các điều khoản của Điều 330 và 331 của Bộ luật Hình sự đối với tội “Chống lại người thi hành công vụ” và “Lạm dụng các quyền tự do dân chủ để xâm phạm lợi ích của Nhà nước”. Các cáo buộc chống lại anh dường như tập trung vào các hoạt động của anh, tuy nhiên lại vi phạm những điều được bảo vệ theo các Điều 19 và 21 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (ICCPR), mà Việt Nam là một quốc gia thành viên. Chúng tôi cũng muốn khuyến cáo về những phát hiện và khuyến nghị của Nhóm công tác Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện, trong đó coi việc giam giữ Hoàng Đức Bình là tùy tiện vào tháng 8 năm 2018. 

Vì Liên minh Châu Âu và Việt Nam hiện đang đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do, việc thúc đẩy và bảo vệ các quyền cơ bản vẫn phải là một chuẩn mực chung. EVFTA cam kết Liên minh Châu Âu và Việt Nam tôn trọng và thực hiện hiệu quả các nguyên tắc và quyền cơ bản như được quy định trong ICCPR. 

Do đó, chúng tôi yêu cầu trả tự do Hoàng Đức Bình ngay lập tức và vô điều kiện; Chính phủ Việt Nam cung cấp và đảm bảo cụ thể rằng việc bồi thường thỏa đáng hoặc các khoản bồi thường khác sẽ được thực hiện theo yêu cầu của luật pháp quốc tế; và bắt đầu một cuộc điều tra với cảnh sát, tòa án, và các quan chức nhà tù chịu trách nhiệm về sự lạm dụng và ngược đãi ban đầu và liên tục với anh. Chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Hoàng Đức Bình được phép ở lại quê nhà, Việt Nam, và không bị buộc phải lưu vong như một điều kiện tiên quyết để được thả ra. 

Trân trọng, 

Barbara LOCHBIHLER (Greens/EFA) 
Wajid KHAN (S&D) 
Petras AUSTREVICIUS (ALDE) 
Anne-Marie MINEUR (GuE) 
Ana GOMES (S&D) 
Karoline GRASWANDER-HAINZ (S&D) 
Reinhard BÜTIKOFER (Greens/EFA) 
David MARTIN (S&D) 
Marietje SCHAAKE (ALDE)

Bản gốc: 

Honourable President of Vietnam 
Mr. Nguyen Phu Trọng 
Presidential Palace 
No 2 Hung Vuong Street, Ngoc Ho 
Ba Dinh, Hanoi 118708 
Fax : +844 437 335 256 

                                                                                                            Brussels, 1 February 2019 

Your Excellency, 

as Members of the European Parliament, we are writing to express our deep concern over the situation of the environment and labor rights defender Hoang Duc Binh and his deteriorating health condition in prison. 

In addition to his blogging on the environmental disaster caused by the Taiwanese steel company Formosa Ha Tinh along the Vietnamese central coast in April 2016, he has worked closely with the Catholic community in central Vietnam to assist victims to obtain compensation for damages. He was also the vice president of the independent Viet Labour Movement. 

Hoang Duc Binh was arrested in May 2017 and later tried and sentenced in February 2018 to 14 years in prison, under charges of Article 330 and 331 of the Criminal Code for “Resisting a law enforcement officer in the performance of his/her official duties” and “Abusing democratic freedoms to infringe upon the interests of the state.” It is concerning that the charges against him appear to focus on his activities, among others, protected under articles 19 and 21 of the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), to which Vietnam is a State Party. We would also like to remind you of the findings and recommendations of the United Nations Working Group on Arbitrary Detention, which considered Hoang Duc Binh’s detention arbitrary in August 2018. 

As the European Union and Vietnam are currently negotiating a Free Trade Agreement, the promotion and protection of fundamental rights must remain a common benchmark. The EVFTA commits the European Union and Vietnam to respect and effectively implement such principles and fundamental rights as provided in the ICCPR. 

Therefore, we ask for Hoang Duc Binh to be immediately and unconditionally released, for the Government of Vietnam to provide concrete assurances that adequate compensation or other reparations will be made as required under international law, and for the initiation of an investigation into the police, court, and prison officials responsible for his initial and ongoing abuse and mistreatment. We would also like to highlight the importance for Hoang Duc Binh to be allowed to remain inside his home country, Vietnam, and not forced into exile as a precondition for his release. 

Sincerely, 

Barbara LOCHBIHLER (Greens/EFA) 
Wajid KHAN (S&D) 
Petras AUSTREVICIUS (ALDE) 
Anne-Marie MINEUR (GuE) 
Ana GOMES (S&D) 
Karoline GRASWANDER-HAINZ (S&D)
Reinhard BÜTIKOFER (Greens/EFA) 
David MARTIN (S&D) Marietje SCHAAKE (ALDE)Chia sẻ lên mạng xã hội: