2:30 CH - Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Băn khoăn chất lượng hải sản - Phần IIPhóng sự về ngộ độc thực phẩm do ăn hải sản đánh bắt tại vùng biển 12 hải lý trở vào bờ thuộc khu vực ngoài khơi xung quanh Khu liên hợp Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Vùng biển Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã "sạch" theo lời tuyên bố của các cấp chính quyền ( https://www.youtube.com/watch?v=XLV6_ZVUImc ), vậy tại sao người dân vẫn bị ngộ độc thực phẩm?

Chính quyền ở đâu khi sự việc này kéo dài từ suốt tháng 4/2016 đến nay? Hải sản đánh bắt lên ai là người quản lý thị trường? ai là người phải đảm bảo an toàn thực phẩm cho dân?

Phần 1 của phóng sự: https://www.youtube.com/watch?v=rRMxrVSnig0

Phần 2 của phóng sự: https://www.youtube.com/watch?v=N34nfKVpQEU&t=2s
Chia sẻ lên mạng xã hội: