2:26 SA - Thứ Hai, 31 tháng 8, 2020

Thông Báo Chính Thức Từ Norges Bank

 Quyết định loại trừ & quyền sở hữu được đăng tải chính thức trên trang chủ nbim.no ( Norges Bank Investment Management ) ngày 31/08/2020:

-----------------------------------------

Ngân hàng Norges đã quyết định loại ba công ty khỏi Quỹ Government Pension Fund Global ( Quỹ Hưu trí Chính phủ Toàn cầu ) và sẽ theo dõi một công ty thông qua quyền sở hữu.

Ban điều hành của Ngân hàng Norges đã quyết định loại trừ các công ty Formosa Chemicals & Fiber Corp, Formosa Taffeta Co Ltd và Page Industries Ltd vì rủi ro vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được. Hội đồng Đạo đức khuyến nghị loại trừ Formosa Chemicals & Fiber Corp và Formosa Taffeta Co Ltd vì bị cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến sản xuất ở Việt Nam và Page Industries Ltd do bị cáo buộc vi phạm nhân quyền liên quan đến sản xuất ở Ấn Độ.

Ngoài ra, Ban điều hành đã quyết định theo dõi công việc chống tham nhũng của công ty PetroChina Ltd như là một phần trong nỗ lực tích cực sở hữu của quỹ trong khoảng thời gian ba năm.  Hội đồng Đạo đức đã khuyến nghị loại trừ công ty. Theo hướng dẫn, Ngân hàng Norges sẽ xem xét liệu các biện pháp khác, bao gồm cả việc thực hiện quyền sở hữu, có thể phù hợp hơn để giảm nguy cơ tiếp tục vi phạm quy chuẩn hay không hoặc liệu các biện pháp thay thế đó có thể phù hợp hơn vì những lý do khác hay không.  Ban điều hành kết luận rằng quyền sở hữu chủ động trong trường hợp này là phù hợp hơn.

Công ty đã được theo dõi kể từ năm 2017 sau một khuyến nghị từ Hội đồng Đạo đức vào năm 2016 để loại trừ công ty.  Ban Điều hành đồng ý với Hội đồng Đạo đức rằng việc quan sát dường như không còn là hành động thích hợp vì công ty không phản hồi các yêu cầu từ Hội đồng.  Ban điều hành coi quyền sở hữu chủ động là một giải pháp thay thế.  Quỹ thường xuyên đối thoại với các công ty về các vấn đề chống tham nhũng và có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm đó trong cuộc đối thoại với PetroChina Co Ltd.

Quyết định loại trừ của Ban điều hành được đưa ra dựa trên các khuyến nghị từ Hội đồng đạo đức. Đối với một số công ty mà việc loại trừ hiện đang được công khai, tình hình thị trường, bao gồm cả tính thanh khoản của cổ phiếu riêng lẻ, có nghĩa là phải mất một thời gian dài để bán cổ phiếu một cách hợp lý.  Điều đó giải thích tại sao một khoảng thời gian dài đã trôi qua giữa một số quyết định và việc ngân hàng công bố.

Các khuyến nghị của Hội đồng Đạo đức bao gồm danh sách các công ty bị loại trừ:

Page Industries Ltd

Formosa Chemicals & Fibre Corp và Formosa Taffeta Co Ltd

PetroChina Co Ltd

Nguồn bài: https://www.nbim.no/en/the-fund/news-list/2020/decisions-on-exclusions-and-active-ownership/


Chia sẻ lên mạng xã hội: