Nhà máy Shafdan biến nước thải thành nguồn nước phục vụ nông nghiệp tại Israel.

Paris phát triển loại cây có thể sạc điện và chiếu sáng

Công nghệ biến trấu thành nguyên liệu quý

Hải Phòng chạy thử xe buýt bằng năng lượng mặt trời đầu tiên