Các nhà máy năng lượng mặt trời và gió sẽ sớm rẻ hơn nhiệt than ở tất cả các thị trường lớn trên thế giới.

Từ góc độ phát triển ngành điện than Ấn Độ, Việt Nam cần cân nhắc.

Công nghệ biến trấu thành nguyên liệu quý

Kinh tế xanh giúp giảm đói nghèo kinh niên